Àrees de treball

Dret internacional

Conegueu els treballs i les iniciatives de DIAR on promou la reflexió jurídica internacional sobre les bondats, els riscos i reptes regulatoris dels canvis tecnològics disruptius del segle XXI.

Filosofia del dret

Conegueu els treballs i les iniciatives de DIAR on promou filosofar per entendre els canvis tecnològics
a què assistim i analitzar els seus impactes en l'àmbit del dret.

Altres àrees

Conegeu el treball i les iniciatives de DIAR en relació amb altres àrees d'estudi i reflexió sobre els beneficis, els riscos i els desafiaments que planteja el desenvolupament tecnològic a la nostra societat.