Dret internacional

Les tendències disruptives generalitzades projectades per la creixent proliferació de sistemes robòtics i d’intel·ligència artificial en bona part de les esferes que conflueixen en la dinàmica social aconsellen la progressiva potenciació de la cooperació internacional; particularment, per a contenir els efectes perniciosos que sobre el desenvolupament de les relacions polítiques, econòmiques i socials, inclosa la seva afectació al gaudi dels drets humans internacionalment reconeguts, pugui tenir a escala global i estatal l’expansió de la seva utilització.

Sota aquest enfocament de treball i estudi, DIAR entén el dret internacional com un marc regulador que, al costat d’altres espais reguladors –tant privats com públics (per exemple, el Dret de la Unió Europea)–, ha de convergir en l’intent de minorar les conseqüències nocives d’aquesta nova dimensió tecnològica, i, en conseqüència, la reflexió sobre la seva idoneïtat instrumental és de particular interès davant dels reptes regulatius que cal abordar.