Missió & Visió

Missió

DIAR és un espai d’estudi i debat acadèmic i interdisciplinar sobre qüestions legals, morals, ètiques, polítiques i regulatòries associades amb l’ús i el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA) i robòtica, amb especial atenció a un enfocament analític des del Dret Internacional i la Filosofia de Dret.

El seu mètode d’acció és impulsar contribucions pròpies a través de la reflexió original, la recerca, l’escriptura i les publicacions, sovint en col·laboració amb centres, observatoris i altres entitats (públiques i privades) d’idees afins a tot el món.

Visió

DIAR busca ser una plataforma oberta de pensament en què es promogui la investigació interdisciplinària, crítica, prospectiva i d’alt nivell acadèmic sobre el desenvolupament de possibles pautes, estàndards i solucions als problemes legals, polítics, filosòfics i normatius associats amb el desenvolupament, la innovació i laplicació de les ciències de la computació en diferents àrees de la societat global.