Filosofia del dret

L’increment de diferents usos de la IA al món contemporani crea nous escenaris de treball per a la filosofia jurídica, moral i política. El repte és immens. D’una banda, cal atendre els usos de les IA en àmbits tan diversos, però tan connectats, com la robòtica, els processos de presa de decisions automatitzades, l’autonomia de les màquines, la responsabilitat per l’ús dels sistemes d’IA o la discriminació algorítmica, per exemple. D’altra banda, a la nostra feina combinem els marcs teòrics i propositius dels que venim amb les noves aportacions sorgides arran les noves realitats en que vivim.

Per afrontar aquest repte proposem un filosofar col·lectiu multidisciplinari que ens permeti entendre els canvis als que assistim i analitzar-ne els impactes en l’àmbit dels drets i les llibertats, la democràcia i el futur de l’estat de dret.