Altres àrees

DIAR, d’acord amb la seva missió i visió, és un espai de pensament obert, interdisciplinar i prospectiu. Per tant, és la seva voluntat ampliar progressivament en aquesta pàgina web les àrees jurídiques d’estudi i reflexió sobre els beneficis, els riscos i els desafiaments plantejats per la investigació, el desenvolupament, la innovació i l’ús dels sistemes de IA i robòtica a la nostra societat.