Miembros

Jordi Bonet

Jordi Bonet

Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona

Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. Les seves principals línies de recerca, dins de les quals ha dut a terme diverses publicacions i activitats científiques i de divulgació, han estat els tractats internacionals, la regulació jurídica de les activitats de les empreses transnacionals i els drets humans –particularment de les normes internacionals del treball i de l’exigibilitat jurídica internacional dels drets humans en períodes de crisi política, econòmica o d’altra naturaleza.