Armes autònomes: el CICR recomana adoptar noves normes

Armes autònomes: el CICR recomana adoptar noves normes

Imatge  per CICR: https://www.icrc.org/en/document/statement-icrc-lethal-autonomous-weapons-systems

Des del 2021, el CICR recomana que els estats adoptin noves normes legalment vinculants per regular els sistemes d’armes autònoms per garantir que es mantingui suficient control i judici humans en l’ús de la força. L’opinió del CICR és que això requerirà prohibir certs tipus de sistemes d’armes autònoms i regular-ne estrictament tots els altres.

Des d’una perspectiva jurídica, el CICR considera que els sistemes d’armes autònomes letals (SAAL) desafien la capacitat de les persones que han d’aplicar les normes del dret internacional humanitari (DIH) durant la planificació, la decisió i l’execució d’atacs per complir les seves obligacions. Ara, des d’una perspectiva ètica, l’opinió del CICR és que el procés de funcionament mitjançant algunes LAWS corre el risc de substituir les decisions humanes sobre la vida i la mort amb sensors, programari i processos mecànics. Això planteja preocupacions ètiques que són especialment agudes quan els sistemes d’armes autònoms es fan servir per atacar directament les persones.

Per a més informació, vegeu: