Intel·ligència artificial: la UE ha d’actuar com a organisme normatiu mundial

Intel·ligència artificial: la UE ha d’actuar com a organisme normatiu mundial

La Comissió Especial sobre Intel·ligència Artificial a l’Era Digital (AIDA, per les sigles en anglès) del Parlament Europeu va adoptar les seves recomanacions finals el dimarts 22 de març de 2022, concloent així 18 mesos d’investigacions.

El text adoptat assenyala que el debat públic sobre l’ús de la intel·ligència artificial (IA) s’ha de centrar en l’enorme potencial d’aquesta tecnologia per complementar els humans.

Els eurodiputats van assenyalar, entre altres coses, que la UE no sempre ha de regular la IA com a tecnologia. En canvi, el nivell d’intervenció regulatòria ha de ser proporcional al tipus de risc associat amb l’ús d’un sistema d’IA de manera particular o concreta.

Per a més informació, vegeu: