Metavers: oportunitats, riscos i implicacions polítiques

D’acord amb un article publicat pel servei de recerca del Parlament Europeu el juny del 2022, el metavers –un dels conceptes més discutits en la tecnologia moderna– es pot descriure com un món 3D virtual immersiu i constant on les persones interactuen per mitjà de un avatar per dur a terme una àmplia gamma d’activitats que poden variar des del lleure i el joc fins a les interaccions professionals i comercials, les transaccions financeres o fins i tot les intervencions de salut com ara la cirurgia.

És clar que el metavers no només obrirà una gamma d’oportunitats sinó també una sèrie de riscos en una varietat d’àrees jurídiques.

Les principals empreses de tecnologia estan ampliant les activitats de metavers, fins i tot a través de fusions i adquisicions. Això ha donat ímpetu a un debat sobre com cal aplicar les normes sobre fusions i les lleis antimonopoli. S’espera que els negocis al metavers estiguin recolzats en gran mesura per criptomonedes i tokens no fungibles, cosa que planteja problemes de propietat, ús indegut, interoperabilitat i portabilitat. A més, el gran volum de dades utilitzades al metavers exposa una sèrie de problemes de protecció de dades i ciberseguretat.

Així les coses, segons aquest article, a l’entorn del metavers hi ha un marge considerable per a una àmplia gamma de comportaments i pràctiques il·legals i perjudicials. Això fa que sigui fonamental considerar com atribuir responsabilitat, entre d’altres, per combatre les pràctiques il·legals i nocives i les que siguin de publicitat enganyosa, i per protegir els drets de propietat intel·lectual.

Per a més informació, vegeu: