Quaderns Electrònics de Filosofia del Dret

Quaderns Electrònics de Filosofia del Dret

MEZA, M., «Graham, Stephen. Cities under siege. The new military urbanism. (Londres: Editorial verso, 2010)» [recensión], Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 2016, núm. 34, pp. 336-345.

Resum del contingut

Recensió del llibre “Graham, Stephen.  Cities under siege. The new military urbanism. (Londres: editorial Verso, 2010)”, a través del qual l’autor britànic presenta els resultats de les seves investigacions acadèmiques sobre com, en els darrers anys, molts governs han desenvolupat polítiques que tendeixen a incorporar els temes urbans a la doctrina militar, permetent que  les forces militars i de seguretat civil envaeixin el paisatge de les ciutats.

Per accedir al text complet, vegeu: