Disrupció tecnològica i treball: disrupció també a l’àmbit de les relacions laborals?

Disrupció tecnològica i treball: disrupció també a l’àmbit de les relacions laborals?

BONET, J. “Disrupción tecnológica y trabajo: ¿disrupción también en el ámbito de las relaciones laborales?”, 2018.

Resum del contingut

S’ofereix una breu reflexió sobre les transformacions econòmiques, polítiques, socials i humanes (fins i tot biològiques) derivades del present procés tendencialment disruptiu sustentat en la intel·ligència artificial i la robòtica, particularment sobre els canvis que s’estan generant i l’aparent absència d’un profund debat polític i social, a tots els nivells, sobre aquests.

Per accedir al text complet, vegeu: