Elements axiològics a considerar l’ètica aplicada a la robòtica

Elements axiològics a considerar l’ètica aplicada a la robòtica

Madrid, A. “Axiological Elements to Consider Ethics Applied to Robotics”, Robot 2013: First Iberian Robotics Conference. Advances in Robotics. Armada, Manuel A.; Sanfeliu, Alberto; Ferre, Manuel (Eds.), Springer, vol. 2, pp. 649-660.

Informació resumida

El desenvolupament assolit pel coneixement científic i tècnic aplicat a la robòtica ha plantejat durant molt de temps importants qüestions ètiques.  En aquest article s’aborden algunes d’aquestes preguntes velles i noves que crea la relació humà-robot i la seva dimensió social.  Aquesta reflexió s’aplica a l’ús militar dels drones, en un moment en què les qüestions ètiques i legals acompanyen alguns usos.

Per accedir al text complet, vegeu: