La intel·ligència artificial (IA) com a instrument en la promoció i la garantia de drets i llibertats

La intel·ligència artificial (IA) com a instrument en la promoció i la garantia de drets i llibertats

Madrid A., “La inteligencia artificial (IA) como instrumento en la promoción y la garantía de derechos y libertades”, Barbosa, M. M., Braga Netto, F., Silva, M. C., Faleiros, J.L.M., Direito digital e Inteligencia artificial, Editora Foco, 2021, 559-577.

Informació resumida

Aquest text analitza la possibilitat de plantejar el disseny, l’entrenament i l’aplicació de la intel·ligència artificial com un instrument actiu que contribueixi a garantir i promoure els drets i les llibertats dins el marc d’un Estat democràtic, social i de dret. Drets i llibertats que troben els seus fonaments en valors que assoleixen i mantenen la seva força política i social en la mesura que són assumits i practicats per una societat i per un Estat o un conjunt d’Estats.

Per accedir al text complet, vegeu: